Rozmiar: 22726 bajtówZasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych
Propozycja społecznaRedakcja: Paweł Pawlaczyk

Tekst zredagowano z wykorzystaniem materiałów, propozycji i sugestii, wymienionych tu w kolejności alfabetycznej: A. Boratyńskiego (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku), W. Danielewicza (Wydział Leśny w Poznaniu), J. M. Gutowskiego (Instytut Badawczy Leśnictwa), A. Jermaczka (Lubuski Klub Przyrodników), J. Holeksy (Uniwersytet Śląski), J. Szwagrzyka (Wydział Leśny w Krakowie), K. Ziarnka (Szczeciński Park Krajobrazowy)Wstęp
Lasy są naszym wspólnym dobrem i bogactwem. Doceniając wysiłek i pionierskie w skali Europy osiągnięcia polskich Lasów Państwowych w dążeniu do pełnego uwzględniania w gospodarce leśnej jej przyrodniczych uwarunkowań oraz do uwzględnienia potrzeb ochrony różnorodności biologicznej lasów, postanowiliśmy wspomóc ten proces. Dokonaliśmy próby spisania i skodyfikowania postulatów, jakie - naszym zdaniem - trzeba docelowo przyswoić gospodarce leśnej. Widzimy bowiem leśnictwo przyszłości jako jedną z dziedzin mądrej i pieczołowitej troski o dobro przyrodniczych zasobów kraju.
Ta instrukcja jest "fikcją literacką". Nie jest obowiązująca nigdzie i dla nikogo. Uznaliśmy jednak, że właśnie ta forma, wymuszając precyzję, otwiera najlepszą drogę do dyskusji, a konieczność skonkretyzowania niektórych zapisów stworzy pole do równie konkretnego dialogu.
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre z zaproponowanych tu zapisów są już w bardzo podobnej formie zrealizowane. Zdajemy sobie też sprawę, że niektóre inne z kolei będą musiały na realizację długo poczekać. Niektóre zapisy mogą mieć też charakter dyskusyjny. Mimo wszystko uważamy, że w procesie ekologizacji leśnictwa trzeba zrobić kolejny krok. Jest nim ta publikacja.