Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanach


109. Żaden zabieg pielęgnacyjny (czyszczenia, trzebieże) nie może ograniczać różnorodności biologicznej drzewostanu i całkowicie eliminować z niego jakichkolwiek gatunków, za wyjątkiem inwazyjnych gatunków obcych uznanych za niepożądane.
110. Zaleca się pozostawianie w lesie jak największej ilości materii organicznej; pozyskanie sortymentów w cięciach pielęgnacyjnych należy ograniczyć wyłącznie do sytuacji rzetelnie uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym i stanem sanitarnym lasu.
111. Zaleca się odstąpienie od spalania jakichkolwiek odpadów organicznych w lesie, o ile tylko nie jest to niezbędne ze względu na ochronę lasu.
112. Zastosowanie chemicznych środków zwalczania roślin do pielęgnacji upraw nie jest dopuszczalne.
113. W toku zwalczania chwastów w uprawach (każdą metodą) należy pozostawić płaty nienaruszonej roślinności, umożliwiając szczególnie roślinom baldaszkowym przejście wszystkich faz rozwojowych, w tym kwitnienia i owocowania.

[<<] [Home] [>>]