Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...


Technologia i organizacja prac w lesie

121. Zaleca się ograniczyć wykonywanie cięć rębnych do okresu zimowego
122. Na siedliskach wilgotnych i podmokłych zaleca się wykonywanie zrywki w sposób minimalizujący naruszenie powierzchni gleby, bez wykorzystania ciężkiego sprzętu zrywkowego.
123. Zabrania się wykonywania zrywki wzdłuż linii spływu oraz wzdłuż stałych i okresowych cieków wodnych.

[<<] [Home] [>>]