Dekalog postępowania na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie"

Autor: T.J. Chmielweski; Za publikacją w Chrońmy Przyrodę Ojczystą, październik 2000 r.

Logo Rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie 1. Chronić to, co wartościowe i szczególnie charakterystyczne dla regionu

2. Wzbogacać to, co zubożone

3. Poddać renaturalizacji to, co ekologicznie zdegradowane, a rewaloryzacji - to co kulturowo lub gospodarczo zaniedbane

4. Łagodzić (minimalizować) konflikty

5. Harmonijnie rozwiązywać problemy

6. Przeciwdziałać zagrożeniom

7. Lepiej wykorzystywać potencjały

8. popierać i rozwijać inicjatywy lokalne

9. Poszukiwać zewnętrznego wsparcia finansowego dla zadań ponadlokalnych

10. Prowować walory i harmonijny rozwój regionu w skali kraju, Europy i świataInne "biblijne" porady