Jak chronić torfowisko - krok po kroku
Klucz do wyboru metod ochrony mokradeł

Mokradła o wysokim poziomie wód gruntowych (niekiedy powierzchniowych) utrzymującym się przez większą część roku, zarówno ekosystemy torfotwórcze (torfowiska) oraz złoża torfu z roślinnością o ograniczonych zdolnościach akumulacji torfu i innych utworów organicznych. Mokradła o poziomie wód gruntowych uniemożliwiającym zachodzenie procesów torfotwórczych, sporadycznie podlegające krótkotrwałym zalewom powierzchniowym (bagna okresowe) położone głównie w dolinach większych rzek - mułowiska, namuliska i podmokliska. Część z nich użytkowana rolniczo jako łąki i pastwiska szczególnie po uregulowaniu rzeki i zmeliorowaniu doliny.

    [<< Wybierz]

DIAGNOZA:
Utrzymywać ekstensywne użytkowanie łąkowo-pastwiskowe (ochrona ptaków siewkowatych oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych, m.in. łąk selernicowych)