Jak chronić torfowisko - krok po kroku
Klucz do wyboru metod ochrony mokradeł

Torfowiska wysokie i przejściowe - mszary, trzęsawiska z torfowcami. Torfowiska niskie - olsy, torfotwórcze szuwary, torfowiska źródliskowe i mechowiska.

    [<< Wybierz]

[Wybierz >> ]