Jak chronić torfowisko - krok po kroku
Klucz do wyboru metod ochrony mokradeł

Dno piaszczyste, niemal zupełnie pozbawione jakichkolwiek osadów, roślinność szuwarowa skąpa, jeżeli występuje trzcina, to niezwykle rzadko, nielicznie wysokie turzyce, bardzo rzadko i nielicznie pałka, roślinność podwodna - charakterystyczne dywanowe płaty takich gatunków jak lobelia jeziorna, poryblin oraz brzeżyca, niekiedy dywanowo występują mszaki - jeziora lobeliowe (wyłącznie obszar Pomorza!). Dno przykryte warstwą osadów wapiennych lub wapienno-organicznych o miąższości od kilku do kilkuset cm. Fragmenty dna piaszczystego, jeżeli w ogóle występują, związane są z kąpieliskami. Szuwary zazwyczaj zajmują szerokość kilku metrów. Oprócz trzciny niekiedy płaty kłoci wiechowatej. Całość dna lub duża jego część porośnięta przez zbiorowiska ramienic - ramienicowe jeziora mezotroficzne.

    [<< Wybierz]

DIAGNOZA:
Cenne przyrodniczo obiekty wymagające podobnych sposobów i metod ochrony jak oligotroficzne i mezotroficzne jeziora lobeliowe.