Jak chronić torfowisko - krok po kroku
Klucz do wyboru metod ochrony mokradeł

Dobrze rozwinięte i szerokie szuwary wielogatunkowe, niekiedy też zdominowane przez trzcinę lub pałkę szerokolistną, licznie roślinność wodna w tym grzybienie białe i/lub grążel żółty. Występują "zakwity" wody, przyduchy i śnięcie ryb. Zbiorniki o zróżnicowanej wielkości od małych oczek po duże jeziora, zarówno przepływowe jak i bezodpływowe, w tym też stawy - zbiorniki eutroficzne. Szuwarów zazwyczaj brak, jeżeli są, to tylko w okrajku, bezpośrednio na taflę wody nasuwa się pło mszarne, na styku z lustrem wody, jeżeli występują szuwary, to z reguły budowane przez drobne turzyce (bagienna lub nitkowata). Roślinność wodna reprezentowana jest zazwyczaj prze pojedyncze osobniki grzybieni lub/i grążeli. Z reguły niewielkie, bezodpływowe zbiorniki wodne - jeziorka dystroficzne.

    [<< Wybierz]

DIAGNOZA:
Cenne przyrodniczo obiekty, godne ochrony prawnej. W przypadku istnienia odpływu i znacznych wahań poziomu wody podjąć działania w kierunku jego stabilizacji poprzez np. budowę urządzeń piętrzących. Prowadzić racjonalną gospodarkę w zlewni powierzchniowej - w przypadku terenów leśnych - lasy uznać za wodochronne, w przypadku terenów rolniczych preferować uprawy wymagające niewielkiej liczby zabiegów agrotechnicznych. Eliminować wszelkie postacie nawożenia, podobnie jak w przypadku jezior mezo i oligotroficznych. W części obiektu stanowiącej pło mszarne - rozpoznawanie i diagnoza stanu - patrz klucz poświęcony torfowiskom przejściowym i wysokim.