Rysunki prostych zastawek małej retencji

Rozmiar: 20348 bajtów Zastawka prosta
Widok
Przekrój poprzeczny
Przekrój podłużny
Rzut z góry
Rozmiar: 17656 bajtów Zastawka wzmocniona
Widok
Przekrój poprzeczny
Przekrój podłużny
Rzut z góry
Rozmiar: 20603 bajtów Zastawka drewniano-kamienna
Widok
Przekrój poprzeczny
Przekrój podłużny
Rzut z góry

Szablon przedmiaru robót - [ściągnij] - [pracuj on line]
Wzór wniosku o pozwolenie wodnoprawne
Ściagnij cały pakiet projektowy