Galeria M. Czasnojcia 
 Galeria J. Płotkowiaka 
  Galeria K. Staniszewskiego 
 Galeria P. Pawlaczyka
 Galeria M. Lamentowicza
Opowieść o siedmiu porach roku