Rozmiar: 157472 bajtów
                 kamienne drogi puszczy
                drawskiej są jak grzbi
                ety padalców bite pie
               częciami adresami nie
               doszłych skandynawskich 
                górników (granitowe bru
                 ki szwy dorodnych buczyn
                  niosą barwą jaszczurek ho
                  lujących wśród liści w za
                   gojone runa ) są przecinki
                   em historii zarośniętych
                   folwarków samorodkiem pe
                  jzażu pisanego a priori
                  pięciolinią włóczęgów u
                 nisonem czerepów gdy po
                 konnych powozach owdowi
                 ały podkowy (via appia
                 chmar watah stąd w mapy
                 pierzchają zagadkowe ri
                  posty na kukułcze woła
                  nie popołudniem fauny)

                    1993.12.17.