Puszcza Drawska w fotografii Jerzego Płotkowiaka
Drawa Great Forest in Jerzy Płotkowiak photography


zarnowce.jpg
zarnowce.jpg
[83543 bajtów]
czworolist.jpg
czworolist.jpg
[57408 bajtów]
drawa_wio.jpg
drawa_wio.jpg
[105828 bajtów]
gnazdo_bociana.jpg
gnazdo_bociana.jpg
[160786 bajtów]
grzybienie.jpg
grzybienie.jpg
[66730 bajtów]
jesienna_drawa.jpg
jesienna_drawa.jpg
[76676 bajtów]
jesienna_droga.jpg
jesienna_droga.jpg
[79546 bajtów]
jez_ostrowiec.jpg
jez_ostrowiec.jpg
[90362 bajtów]
jezyny.jpg
jezyny.jpg
[82427 bajtów]
kosaciec.jpg
kosaciec.jpg
[79797 bajtów]
moczele_przed_burza.jpg
moczele_przed_burza.jpg
[62637 bajtów]
oset.jpg
oset.jpg
[51354 bajtów]
pierwiosnki.jpg
pierwiosnki.jpg
[115577 bajtów]
przylaszczki.jpg
przylaszczki.jpg
[60098 bajtów]
radecin.jpg
radecin.jpg
[127030 bajtów]
radecin2.jpg
radecin2.jpg
[129270 bajtów]
slady_na_sniegu.jpg
slady_na_sniegu.jpg
[44727 bajtów]
slimak.jpg
slimak.jpg
[56550 bajtów]
storczyk.jpg
storczyk.jpg
[73006 bajtów]
tecza.jpg
tecza.jpg
[73705 bajtów]
torfowisko.jpg
torfowisko.jpg
[100766 bajtów]
tuczno_wieczor.jpg
tuczno_wieczor.jpg
[32423 bajtów]
welnianka.jpg
welnianka.jpg
[43709 bajtów]
wiosna_ostrowiec.jpg
wiosna_ostrowiec.jpg
[132536 bajtów]
borowiec.jpg
borowiec.jpg
[115347 bajtów]

Jerzy Płotkowiak - Z zawodu lekarz-parazytolog, z zamiłownia fotografik związany z terenem obecnego Drawieńskiego Parku Narodowego. Na stałe mieszka w Szczecinie, regularnie odwiedza jednak Puszczę Drawską, a zwłaszcza dolinę Drawy, jezioro Ostrowieckie i okolice Międzyboru. Fotografuje głównie krajobrazy, po mistrzowsku oddając ich charakter i nastroje różnych pór roku. Ma też zamiłowania do poznawania i fotografowania bogatego świata roślin i zwierząt.

[<< Inne galerie - Other galleries >>]
[Do strony głównej Klubu Przyrodników - Naturalist Club Home Page]