Puszcza Drawska w fotografii Marka Czasnojcia
Drawa Great Forest in Marek Czasnojĉ photography


zuraw.jpg
zuraw.jpg
[33221 bajtów]
buki_perkoz.jpg
buki_perkoz.jpg
[74602 bajtów]
dragowina_zimowa.jpg
dragowina_zimowa.jpg
[128314 bajtów]
fiolet_ostrow.jpg
fiolet_ostrow.jpg
[18818 bajtów]
jesienna_drawa.jpg
jesienna_drawa.jpg
[148210 bajtów]
jesienny.jpg
jesienny.jpg
[44279 bajtów]
jezioro1.jpg
jezioro1.jpg
[33629 bajtów]
kaczka.jpg
kaczka.jpg
[39388 bajtów]
las.jpg
las.jpg
[70902 bajtów]
lodka.jpg
lodka.jpg
[33315 bajtów]
lyska.jpg
lyska.jpg
[36821 bajtów]
maki.jpg
maki.jpg
[54805 bajtów]
okon.jpg
okon.jpg
[54098 bajtów]
ostrowiec.jpg
ostrowiec.jpg
[53538 bajtów]
plotka.jpg
plotka.jpg
[38825 bajtów]
plynace_dziki.jpg
plynace_dziki.jpg
[53680 bajtów]
sodoma.jpg
sodoma.jpg
[127526 bajtów]
stawy.jpg
stawy.jpg
[75223 bajtów]
tecza.jpg
tecza.jpg
[38448 bajtów]
wieczor.jpg
wieczor.jpg
[49787 bajtów]
zachod.jpg
zachod.jpg
[19459 bajtów]
zima1.jpg
zima1.jpg
[63122 bajtów]
zima2.jpg
zima2.jpg
[85345 bajtów]
zima3.jpg
zima3.jpg
[57183 bajtów]
buczyna.jpg
buczyna.jpg
[157093 bajtów]

Marek Czasnojĉ - znany szczeciñski fotografik. Autor wielu opublikowanych zdjêĉ i kilku publikacji albumowych. Najbardziej znane sħ jego zdjêcia o tematyce marynistycznej, fotografuje jednak także przyrodê, zabytki i krajobrazy Pomorza. Na sta³e mieszka w Szczecinie, posiada jednak drugi dom w Zatomiu, oryginalnie zaadoptowany ze starej kuĵni. Autor kilku tysiêcy zdjêĉ przedstawiajħcych rozmaite aspekty Puszczy Drawskiej

Agencja Wydawnicza NordPress
Marek Czasnojc, artysta fotografik
Starom³yñska 3/8
70-561 Szczecin, tel./fax (0-91) 4881537


[<< Inne galerie - Other galleries >>]
[Do strony g³ównej Klubu Przyrodników - Naturalist Club Home Page]