Obszar Chronionego Krajobrazu "Choszczno-Drawno"

Rozlewiska Drawy. Fot M. Czasnojć.Obszar Chronionego Krajobrazu "Choszczno-Drawno" ma silnie rozwinięty i nieregularny kształt. Obejmuje jezioro Dominikowskie, okolice Drawna wraz z jeziorami drawieńskimi, lasy między Drawnem a Kiełpinem wraz z jeziorem Piaseczno, cały kompleks czarnych gajów do Drawna po Lubieniów i Kraśnik, dolinę Drawy między Drawnem a Prostynią, rynnę jezior Trzebuń i Pańskie, okolice Wielgoszczy i Recza, obszary na pn. od Recza po Sulibórz i Sokoliniec, obszary na pd. od Recza po Rajsko, Pomień i Rzecko, a następnie ciągnie się ku zachodowi obejmując południową część doliny Iny i tereny na pn. od niej. Krajobraz Obszaru jest bardzo zróżnicowany i niejednorodny. W części wschodniej jest fragment dużego kompleksu leśnego o charakterze borowym, na pozostałej części zróżnicowana mozaika terenów rolniczych i lasów różnego typu. W okolicach Recza, Pomienia i Rajska są bardzo dobrze wykształcone obszary źródliskowe (jeden z ważniejszych obszarów źródliskowych na Pomorzu). Okolice Recza są jedną z najbardziej interesujących florystycznie okolic Pomorza Zachodniego. Dolina Drawy między Prostynią a Drawnem jest ważną ostoja ptaków.
Tylko wschodnia część tego obszaru obejmuje fragmenty Puszczy Drawskiej.
[Więcej...]