Obszar Chronionego Krajobrazu "Korytnica Rzeka"

Jezioro Szerokie. Fot. Marek CzasnojćObszar Chronionego Krajobrazu "Korytnica Rzeka" ciągnie się pasem wzdłuż rzeki Korytnicy od jeziora Nowa Korytnica na północy, po ujście do Drawy na południu, obejmując także większy płat borów sosnowych między Bogdanką a Rogoźnicą oraz fragment rynny Jezior Dominikowskich z jeziorem Inster (Środkowym). Bardzo malownicza dolina rzeki płynącej wśród sosnowych starodrzewi. Lasy są biotopami bielika i puchacza, rzeka - pstrąga. Zimą licznie spotyka się tu łabędzie krzykliwe. W wytopiskowych zagłębieniach wśród lasów zachowało się kilka cennych torfowisk mszarnych. Rzeka jest szlakiem kajakowym, a wzdłuż jej brzegów biegnie malowniczy szlak pieszy, na obu jednak niemal nie spotyka się ludzi.
[Więcej...]