Obszar chronionego Krajobrazu "Puszcza Nad Drawą"

Bór w nadleśnictwie Krzyż. Fot. P. PawlaczykObszar obejmuje południowo-wschodnią część wielkiego kompleksu leśnego: Puszczy Drawskiej. Dominują w nim sosnowe bory o charakterze lasów gospodarczych. Wśród nich ukryte są jednak prawdziwe perełki przyrody, jak np. torfowiska z bardzo cenną flora, malownicze jeziora, doliny rzek z bijącymi obficie spod ziemi źródłami, partie monumentalnych dębin, w których rośnie także brekinia, fragmenty starodrzewi bukowych. Lasy są biotopem puchacza, rybołowa i bielika; w okolicy Człopy spotykano sowę błotną i żółwie błotne. Teren ten, stanowiąc historyczne pogranicze Wielkopolski, Brandenburgii i Pomorza, cechuje się złożoną i interesującą historią, której materialnym znakiem są zabytki: zamek w Tucznie, ryglowe kościółki po wsiach, pałace i parki przypałacowe, unikatowe zabytki techniki.
Obszar Chronionego Krajobrazu otula od wschodu Drawieński Park Narodowy: cała otulina DPN mieści się zarazem w granicach Obszaru.
[Więcej...]