Poligon Drawski czyli Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych to poligon na którym ćwicza wojska lądowe i lotnictwo. Ma powierzchnię 36 111 ha (jeden z wiekszych poligonów Europy) i uchodzi za nowoczesnie wyposazony. na pasie taktycznym Bucierz o powierzchni 3200 ha (8 km dług. i 3-6 km szer. może się szkolic brygada w natarciu lub wzmocniony batalion w obronie. Na pięciu obozowiskach miesci się około 3000 zołnierzy. na poligonie znajdują się: trzy strzelnice do strzelania z wozów bojowych, strzelnica nawodna, strzelnica artyleryjska, ośrodek szkolenia przeciwchemicznego, ośrodek pokonywania przeszkód wodnych po dnie, osrodek forsowania i przepraw przez szeroką przeszkodę wodną, ośrodek szkolenia rozpoznawczego, kanał tehcniczny, rzutnia granatów bojowych i inne.

Od kilku lat na poligonie odbywają się manewry wojsk NATO, m. in amerykańskich, angielskich, włoskich i niemieckich. Szczegółowe informacje o manewrach są publikowane na okazjonalnych stronach internetowych. Aby znaleźc, jakie są aktualnie dostępne, użyj wyszukiwarki.

[Puszcza Drawska, strona główna]
[Lubuski klub Przyrodników, strona główna]