Dnia 21 czerwca 2009 roku w niezabezpieczonej studzience w pobliżu jazu na rzece Dojcy, przy wypływie z Jeziora Berzyńskiego, w gminie Wolsztyn znaleziono martwego bobra (Castor fiber). To i wiele podobnych urządzeń hydrotechnicznych stanowi niebezpieczną pułapkę dla wielu zwierząt chronionych. Ich odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem nie tylko ludzi, ale także zwierząt jest obowiązkiem właściciela. Skierowano w tej sprawie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zobacz załączoną galerię online na:
http://www.kp.org.pl/pl/content/view/34/62#sigProId42ed0862b1