Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło medialnie "Strategię rozwoju wodnych dróg śródlądowych w Polsce":
www.mgm.gov.pl/185-konferencja-prasowa-strategia-rozwoju-srodladowych-drog-wodnych-w-polsce
Jak na razie nie został ujawniony dokument, na którym oparte były prezentowane tezy.

Według przedstawionej przez Ministerstwo prezentacji pdf (zamieszczona na w/w stronie), strategia miałaby polegać na:
- dostosowaniu Odry do parametrów tzw. Va klasy dróg wodnych (głębokość 2,8 m, dostosowanie do barek 1300-1500 t.), co wymagałoby kaskadyzacji Odry przez budowę 22 stopni wodnych, przekształcenie budowanego zbiornika Racibórz Dolny ze zbiornika suchego w zbiornik mokry, wyprostowania koryta Odry w wielu miejscach, znacznego pogłębienia i koncentracji koryta), budowie kanału Odra-Łaba-Dunaj i Kanału Śląskiego;
- kaskadyzacji Wisły na odcinku od Warszawy do ujścia, przebudowie Wisły górnej, budowie stopnia w Niepołomicach;
- budowie drogi wodnej Bugiem do Brześcia,
- znacznej rozbudowy drogi wodnej Wartą, Notecią i Kanałem Bydgoskim.

Inwestycje miałyby, wg autorów koncepcji, kosztować ok 60 mld zł, choć w świetle kosztów innych podobnych inwestycji kwota ta wydaje się kilkukrotnie zaniżona. Pieniądze na finansowanie miałyby pochodzić "z wielu źródeł", bez bliższego ich wskazania, z wyjątkiem "zainteresowania energetyków i samorządów".