PRZEGLĄD PRZYRODNICZY


Klub Przyrodników - strona czasopisma ogólno-przyrodniczego PRZEGLĄD PRZYRODNICZY PRZEGLĄD PRZYRODNICZY

Przegląd Przyrodniczyjest recenzowanym kwartalnikiem naukowym poświęconym przyrodzie Polski oraz problemom jej ochrony, wydawanym przez Klub Przyrodników od roku 1990. Publikujemy w nim prace o charakterze dokumentacji fizjograficznej, artykuły poświęcone aktualnym problemom ochrony przyrody, materiały z organizowanych lub współorganizowanych przez Klub sesji naukowych oraz recenzje wydawnictw. Misją Przeglądu jest wspieranie i promocja amatorskiego ruchu przyrodniczego, a także integracja przyrodników różnych specjalności.

Wersja papierowa (drukowana) jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Zapraszamy do publikowania na łamach Przeglądu, prenumeraty oraz propagowania go w swoich środowiskach.

ISSN: 1230-509X

ADRES REDAKCJI:

Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin

tel./fax: (0-68) 38 28 236
e-mail: pp@kp.org.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Hanna Garczyńska (redaktor techniczny),
Andrzej Jermaczek (redaktor naczelny),
Anna Kujawa (sekretarz redakcji, redaktor tematyczny),
Paweł Pawlaczyk (redaktor tematyczny).

  2009-2017 by Klub Przyrodników