PRZEGLĄD PRZYRODNICZY


Klub Przyrodników - strona czasopisma ogólno-przyrodniczego PRZEGLĄD PRZYRODNICZY RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Jacek Herbich,
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Mariusz Kistowski,
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Krzysztof Kujawa,
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Prof. dr hab. Anna Liana,
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Dr hab. inż. Tadeusz Mizera,
Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Rafał Ruta,
Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski,
Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko,
Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Michał Żmihorski,
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology, Uppsala, Sweden

  2009-2017 by Klub Przyrodników