Przedsięwzięcia zakończone

There is no translation available.

Klub Przyrodników, wraz z organizacjami Juniperia (Czechy) i Daphne (Słowacja) są partnerami Central and Eastern European Web for Biodiversity oraz serbskich organizacji: Young Researchers of Serbia i Eko-Centar w przedsięwzięciu polegajacym na dzieleniu się z serbskimi rolnikami doświadczeniami z Polski, Czech, Węgier i Słowacji w zakresie funkcjonowania małych gospodarstw rolnych i korzyści, jakie taki model rolnictwa przynosi przyrodzie, konsumentom oraz lokalnym społecznościom. Przedsięwzięcie jest poszukiwaniem drogi do utrwalenia i wsparcia małoskalowego rolnictwa w wiejskich obszarach sieci Emerald w Serbii.

Planowane są działania szkoleniowe: szkolenie trenerów, a następnie szkolenia serbskich rolników, organizacja wyjazdu studialnego dla serbskich rolników na Słowację, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych. Klub Przyrodników przedstawi przykłady z Polski.

 

Przedsięwzięcie jest wspierane przez Fundusz Wyszehradzki www.visegradfund.org oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Korei www.mofa.go.kr