Ochrona muraw kserotermicznych nad Środkową Odrą, Wartą i Notecią

There is no translation available.

Projekt realizowany od roku 1995

Źródła finansowania projektu w latach 1995 - 2005

Fundacja EkoFundusz: 410.747
WWF: ca. 90.000
GEF/SGP UNDP: 37.000
Gmina Górzyca: 10.000
Lubuski Urząd Wojewódzki: 10.000
Urząd Miejski w Gorzowie: 4.000
Środki własne: ca. 115.000

 

W wyniku realizacji projektu ochroną prawną objęto kilkanaście obiektów z najcenniejszymi fragmentami muraw kserotermicznych nad Środkową Odrą, Wartą i Notecią (łącznie około 250 ha).
W obrębie najcenniejszych obiektów (łącznie ponad 100 ha) wprowadzono aktywną ochronę poprzez przywrócenie wypasu, przede wszystkim owiec, oraz eliminacje gatunków inwazyjnych – robinii i tarniny.
Powstała trwała infrastruktura edukacyjna w postaci Stacji Terenowej Klubu w Owczarach, ekspozycja Muzeum Łąki, 35 miejsc noclegowych i liczne wydawnictwa. Z oferty edukacyjnej skorzystało kilkanaście tysięcy osób.
Wypracowano skuteczne metody ochrony ekosystemów murawowych i rozpropagowano je na obszarze całego kraju.

Zapraszamy również na nasze strony internetowe poświęcone murawom:
Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka
oraz
Ogólnopolska baza muraw kserotermicznych