Monografie Przyrodnicze

There is no translation available.

Przemysław Kurek, Łukasz Piechnik - Borsuk europejski

borsuk

 

Zeszyt nr 23 
Rok wydania: 2017
Format: 14,5x21 cm
Liczba stron: 160
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63426-17-0

 

 

 

 

"Jak wygląda borsuk wie prawie każdy, ale na tym i paru stereotypach na jego temat nasza wiedza się zwykle kończy. Bo borsuk to zwierze tajemnicze, nocne, skryte i nietowarzyskie, widział go mało kto. Nie za wiele też o nim napisano. Wznawiana w latach 1966, 1975 i 1989 praca monograficzna Sumińskiego była do tej pory jedyną polską pozycją popularyzującą wiedzę o biologii i ekologii tego gatunku. Mimo, że od czasu jej ostatniego wydania zaznaczył się wyraźny postęp w badaniach nad borsukiem, na rynku polskim brakuje publikacji w języku ojczystym, podsumowujących wiedzę o tym pospolitym przecież gatunku. Obecnie liczba prac naukowych o borsuku jest znaczna i dotyczy wielu aspektów biologii i ekologii tego zwierzęcia. Wyniki najważniejszych badań, z pasją i nieukrywaną sympatią do borsuka, zebrali autorzy niniejszej monografii. W postrzeganiu ssaków drapieżnych, w tym i borsuka, ciągle górę bierze antropocentryczny punkt widzenia, który jeszcze do niedawna jednoznacznie negatywnie stygmatyzował tę grupę zwierząt. Jest to jednak punkt widzenia daleki od obiektywnego i świedczy tylko o tym, że wciąż kierujemy się stereotypami i emocjami, opierając się nie o fakty, lecz o własne poglądy i opinie.

W Polsce, gdzie wciąż rośnie zainteresowanie przyrodą, wydaje się być koniecznym zapełnienie luki, jaką stanowi brak szczegółowych opracowań monograficznych. Głównym celem niniejszej pracy jest więc zwrócenie uwagi na borsuka, jego fascynującą biologię i znaczenie w ekosystemach oraz popularyzacja tej wiedzy w społecznościach biologów, studentów, przyrodników pracujących w urzędach zajmujących sie ochroną przyrody, leśników i myśliwych oraz wszystkich zainteresowanych."

Stanisław Kuźniak, Piotr Tryjanowski - Gąsiorek

gasiorek

 

No 12
Published: 2003

Language: Polish
No of pages: 128
Format: 14,5x21 cm
ISBN: 83-87846-27-9

 

 

 

 

Red-backed shike (Lanius collurio) are a species still present in our agricultural landscape, but in Western Europe on the edge of extinction. It is not without reason that the red-backed shrike is one of the species that is the criterion for determining Natura 2000 sites in Europe.

The publication has been prepared by people who are committed to combining their work with the hobby of exploring the life of this species. The results of their activities are the basis for the protection of it. The number of people exploring red-backed shrike is still increasing. Because of its widespread presence, it is the red-backed shrike that is and probably will remain a shrike for a long time, on which the efforts of researchers are concentrated. The above monograph contains all the basic information about this species. It presents its morphology, ecology, breeding biology, living environment, abundance in Poland and Europe. It also includes chapters devoted to migrations, wintering, threats and protection. Thanks to these studies, the red-backed shrike is a bird that is quite well known, and this gives it a chance that it will not be another species that will disappear from our planet.
There is no translation available.

Dorota i Jerzy Zawadzcy - Głuszec

gluszec

 

Zeszyt 11
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 152
Format: 14,5x21 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 83-87846-26-0

 

 

 

Przyrodnicza (bez elementów łowieckich) monografia ginącego gatunku, budzącego emocje wśród wielu przyrodników. Choć jest to czwarta w historii monografia głuszca ukazująca się w Polsce, warto ją mieć, bo jest oparta na współczesnym stanie wiedzy, a w zakresie wiedzy o biologii i ekologii głuszca, a także działań na rzecz jego ochrony, każdy rok przynosi znaczące postępy. Oprócz typowo "monograficznych" informacji (systematyka, zmienność, biologia i ekologia, pokarm, dynamika populacji, behawior) znajdziemy w książce przedstawienie aktualnego (2002 r.) stanu populacji głuszca w Polsce, a także wnikliwą analizę przyczyn wymierania i podejmowanych działań na rzecz ochrony tego ptaka. Autorzy książki są zarazem autorami "Krajowego programu ochrony głuszca", będącego od 2001 r. oficjalną strategią Ministerstwa Środowiska w tym zakresie. Jak na razie tempo spadku liczebności głuszca w Polsce udało się trochę spowolnić, niektóre populacje wydają się też być stabilne: choć więc nie ma jeszcze powodów do zdecydowanego optymizmu, jest to jakaś iskierka nadziei, że ten ptak pozostanie składnikiem naszej fauny.

There is no translation available.

Andrzej Czech - Bóbr

bobr

 

Zeszyt nr 6
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 99
Format: 14,5x21 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 83-87846-15-5


 

 

 

Monografia gatunku. Zawiera opis jego biologii i ekologii, a także rozdział dotyczący oddziaływania bobrów na środowisko. Bardzo cenny jest rozdział omawiający sposoby rozwiązywania konfliktów między ludźmi a bobrami: zarówno strategię jaką należy przyjąc w różnych sytuacjach, jak i konkretne rozwiązania techniczne.