Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce

There is no translation available.

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2014-2016 przez Oddział Podlaski Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w partnerstwie z Klubem Przyrodników. Obejmowało analizę przyrodniczych aspektów gospodarki leśnej w Lasach Państwowych oraz analizę ochrony lasów w parkach narodowych. Analizowano także dostęp do informacji i możliwości uczestnictwa społecznego w tych aspektach. W kilkunastu wybranych nadleśnictwach przeprowadzono terenowe badania potencjalnych obiektów cennych przyrodniczo, formułując wnioski co do ich ochrony w warunkach gospodarki leśnej. Projekt realizowany był w ramach Programu Obywatele Dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG za pośrednictwem Fundacji Batorego partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.


Materiały projektu:

"Próba oceny zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce" – raport z projektu, 2016 r. (Plik PDF)

Prezentacje z warsztatów „Uczestnictwo społeczne w zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami” (Kampinos, 20-21.02.2015):Subcategories