Województwo zachodniopomorskie

There is no translation available.

Poniższa propozycja sieci rezerwatów w województwie zachodniopomorskim jest obecnie w trakcie opracowywania i materiały tu zamieszczone należy traktować jako ROBOCZE. Punktem wyjścia są propozycje z wykonanych w całym województwie inwentaryzacji przyrodniczych gmin (Biuro Konserwacji Przyrody), które są stopniowo uzupełniane o nowe zgłoszenia, weryfikowane i uszczegóławiane. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem akcji dla woj. zachodniopomorskiego.

 

 


<

 


Mapę można także przeglądać w serwisie UMap na pełnym ekranie (strona otworzy się w nowym oknie).

 

 

Więcej informacji o każdym z rezerwatów będzie można znaleźć w opracowywanej książce "Rezerwaty przyrody w woj. zachodniopomorskim", która będzie dostępna w naszym Sklepie oraz w plikach *shp (PLIK ZIP)