Projekt V osi POIiS 2007-1011

There is no translation available.

There is no translation available.

W ramach projektu:

 • zostanie zablokowany (przez odcinkowe zasypanie zbędnych rowów) odpływ wody w ok. 95 punktach,
 • zostaną usunięte drzewa lub ich odrośla zarastające torfowiska i powodujące ich przesuszenie, z łącznej powierzchni ok. 120 ha,
 • zostanie zbudowany trwały system monitoringu poziomu wody w torfowiskach, umożliwiający precyzyjne dostrojenie piętrzeń do potrzeb ekosystemu, a na torfowisku Bagna Izbickie zostanie także wykonane precyyzjne rozpoznanie zróżnicowania wysokościowego powierzchni, dane te umożliwią optymalizację systemu piętrzeń wody w przyszłości,
 • zostanie uzupełniony plan ochrony dla powiększonego w 2007 r. rezerwatu przyrody Bagna Izbickie,
 • zostaną zorganizowane warsztaty dla osób i podmiotów zainteresowanych ochroną torfowisk wysokich, umożliwiające zapoznanie się z postępem w tej dziedzinie.
There is no translation available.

 • wniosek
 • Sprawozdanie z projektu - będzie tu opublikowane w I kwartale 2011 r.
There is no translation available.

 • Klub Przyrodników
  1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin
  - wraz ze swoim gospodarstwem pomocniczym: Biurem Konserwacji Przyrody w Szczecinie

       Projekt jest współfinansowany przez:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  za pomocą V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wdrażanej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 • Fundację EkoFundusz

Subcategories