Projekt LIFE 2003-2008

There is no translation available.

There is no translation available.

 

zastawka

 • Inwentaryzacje i dokumentacje przyrodnicze. Plany ochrony torfowisk.
 • Blokowanie odpływu przez budowę zastawek i tam, zasypywanie rowów
 • Usuwanie inwazyjnych nalotów i podrostów brzozy i sosny. Usuwanie świerka (na Pomorzu gatunek obcy)
 • Eksperymentalne usuwanie warstwy murszu i transplantacja torfowców
 • Praca z lokalnymi społecznościami i grupami zawodowymi, dla budowy świadomości walorów i potrzeby ochrony torfowisk bałtyckich.
 • Seria warsztatów i wyjazdów studialnych, m. in do Estonii (naturalne torfowiska) i Szkocji (renaturalizacja torfowisk zdegradowanych); publikacja "Podręcznika ochrony torfowisk wysokich"
 • Infrastruktura edukacyjno-udostępniająca wybrane torfowiska.
There is no translation available.

 • Klub Przyrodników
  1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
 • Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kliniska
  Pucko 1, 72-123 Kliniska
 • Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Szczecinek
  Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek

Projekt jest współfinansowany przez:

 • Instrument finansowy Komisji Europejskiej LIFE-Nature
 • Fundację EkoFundusz
 • Program Małych Dotacji GEF

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki poręczeniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a płynność finansową projektu zagwarantowała pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Subcategories