Przyroda poligonów

There is no translation available.

There is no translation available.

Kierownik projektu: dr Andrzej Jermaczek

Data rozpoczęcia projektu: 15.05.2003

Data zakończenia projektu: 30.04.2005

Lokalizacja projektu: Poligon Wędrzyn w woj. lubuskim, dawny poligon Okonek w woj. wielkopolskim

poligon

Krótkie przedstawienie projektu:
Celem działań było wypracowanie i wdrożenie do praktyki na terenie innych podobnych obszarów, na przykładzie czynnego poligonu Wędrzyn oraz przekazanego Lasom Państwowym, opuszczonego przez Wojsko poligonu Okonek, standardów wykonywania programów ochrony przyrody takich obszarów w sposób zapewniający skuteczną ochronę najcenniejszych zasobów przyrody i gatunków. Dla poligonu w Okonku oprócz program ochrony przyrody, opracowanego przy współpracy Nadleśnictwa Okonek, wykonano dokumentacje projektowe dwóch rezerwatów przyrody chroniących najcenniejsze fragmenty poligonu - kompleks wydm i terenów podmokłych. Dla poligonu Wędrzyn opracowano kompleksowy program ochrony przyrody oraz podjęto działania edukacyjne. Projekt realizowany był przy współpracy Nadleśnictwa Okonek oraz Komendy Poligonu Wędrzyn.

 

Finansowanie: Program Małych Dotacji GEF/UNDP, środki Klubu Przyrodników, środki Nadleśnictwa Okonek

Wydawnictwo: ulotka na temat walorów przyrodniczych poligonu Wędrzyn i podstawowych zasad ich ochrony

Subcategories