Rośliny RDLP Zielona Góra

There is no translation available.

There is no translation available.

Kierownik projektu: dr Jolanta Kujawa-Pawlaczyk

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2001

Data zakończenia projektu: 31.12.2002

 

pulsatilla2

Lokalizacja projektu: RDLP Zielona Góra

Krótka prezentacja projektu:
Zasadniczym celem strategicznym projektu było wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie wśród leśników działań z zakresu skutecznej ochrony flory prowadzonych samodzielnie w ramach gospodarki leśnej. Działaniami zmierzającymi do osiągnięcia zaprojektowanego celu były: wspólne ze służbami leśnymi rozpoznanie florystyczne terenu objętego projektem, wypracowanie skutecznych metod edukacji służb leśnych, edukacja w zakresie potrzeby ochrony flory i metod zbierania informacji florystycznej, skuteczna ochrona flory w trakcie prowadzenia produkcyjnej gospodarki leśnej oraz wspólne podjęcie skutecznych działań ochronnych zmierzających do ochrony flory na terenie wszystkich nadleśnictw.
Zasadniczym efektem projektu było zachowanie pełni różnorodności flory w ramach gospodarki leśnej poprzez objęcie skuteczną ochroną kilku tysięcy stanowisk ponad 100 rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków, między innymi: kilku gatunków widłaków, paproci, kilkunastu gatunków storczyków oraz kilkudziesięciu innych zagrożonych gatunków związanych z terenami podmokłymi, śródleśnymi łąkami i starodrzewiami. Efektem równoległym było wyedukowanie służb leśnych w kierunku podejmowania samodzielnych działań ochroniarskich – nauczenie rozpoznawania wybranych gatunków roślin naczyniowych, siedlisk i potencjalnych biotopów rzadkich gatunków roślin.
Działania wypracowane w ramach projektu są powtarzane i upowszechniane w innych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych.

Finansowanie: Program Małych Dotacji GEF/UNDP, środki Klubu Przyrodników, środki RDLP Zielona Góra

Wydawnictwa: „Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe lasów Ziemi Lubuskiej i Łużyc” + płyta CD; „Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin w lasach”

 

Subcategories