Budowanie partnerstwa międzysektorowego

There is no translation available.

There is no translation available.

"Modelowe wdrażanie działań na przyszłych obszarach sieci Natura 2000”

uspolecznioneProjekt realizowany wspólnie z Północnopodlaskim Towarzystwem Ochrony Ptaków

Źródła finansowania: Fundusz Phare - 358.126,25 zł, środki własne – 98.102,63 zł, PTOP – 37.465,98 zł. Razem: 493.694,86 zł

Kierownik projektu: Anna Bernacka

buczyny 1W wyniku projektu w trzech obszarach proponowanych do sieci Natura 2000 (Buczyny Łagowskie,Dolina Górnej Narwii i Pogórze Kaczawskie), przy aktywnym udziale społeczności lokalnych, wypracowano społeczne plany ochrony elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Przeprowadzono 9 warsztatów oraz szereg otwartych spotkań z łącznym udziałem ponad 1000 osób, w łącznym nakładzie ponad 5000 egzemplarzy wydano pozycje książkowe popularyzujące ideę sieci Natura 2000 i europejskie dziedzictwo przyrodnicze poszczególnych obszarów.

Wydawnictwa do kupienia w Sklepie KP.

 

Subcategories