Monitoring ochrony przyrody...

There is no translation available.

Projekt prowadzony samodzielnie przez Klub Przyrodników.

taktykaKierownik projektu: Paweł Pawlaczyk

Źródła finansowania: Fundacja Batorego - 39.999 zł, koszty własne - 37.702 zł. Razem: 77.701 zł

W rezultacie realizacji projektu wypracowano i sprawdzono funkcjonowanie mechanizmów pozwalających na czynny udział organizacji społecznej w procedurach planowania, realizacji i monitoringu skutków ochrony przyrody na obszarach przyrodniczo cennych, doprowadzono do utrwalenia tych mechanizmów w zapisie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 w sprawie sporządzania planów ochrony, zatrzymano niekorzystne dla przyrody działania lub zmieniono plany takich działań w 11 parkach narodowych, kilkunastu rezerwatach i nadleśnictwach, wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy poradnik „Taktyka starań o ochronę przyrody” (do kupienia w Sklepie KP).