Porady i dokumenty

There is no translation available.

 


 

 

  • Na innych WWW:
Projektowanie infrastruktury rowerowej i ścieżek rowerowych -> www.rowery.org.pl
Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK -> www.pttk.org.pl
Zwierzyna a ruch drogowy, rozwiązywanie konfliktów -> www.wigry.win.pl/Amphi/
Ochrona owadów w glinianych ścianach - Konstrukcje gliniane dla pszczół ->www.wigry.win.pl/owady
There is no translation available.

Regionalne Programy Ochrony torfowisk alkalicznych (7230):

  • Regionalny Program Ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w województwie pomorskim PDF
  • Regionalny Program Ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w województwie śląskim PDF
  • Regionalny Program Ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w województwie świętokrzyskim PDF
  • Regionalny Program Ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w województwie warmińsko - mazurskim PDF
  • Regionalny Program Ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w województwie wielkopolskim PDF
  • Regionalny Program Ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w województwie zachodniopomorskim PDF

 

Mały poradnik antymelioracyjny


Pakiet projektowy do prostych zastawek małej retencji: Wzorcowe rysunki zastawek- Szablon przedmiaru robót: [ściągnij][pracuj on line] - Wzór wniosku o - Szablon przedmiaru robót:

[ściągnij][pracuj on line]

Wzór wniosku o pozwolenie wodnoprawne

Ściagnij cały pakiet projektowy

Elektroniczny klucz do wyboru metody ochrony torfowiska

         

 

There is no translation available.

 

 

 

  • Instrukcja Urządzania Lasu:
Instrukcja urządzania lasu 2011 r., cz. 1
Instrukcja urządzania lasu 2011 r., cz. 2. - kartowanie siedlisk leśnych i zespołów roślinnych

 

 

 

 

  • Instrukcja sporządzania Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie:

tekst,
wzory tabel

 

 

  • Inwentaryzacja przyrodnicza Natura 2000 w lasach

Decyzja nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30. stycznia 2007 roku w sprawie metodyk inwentaryzacji siedlisk i roślin
Załącznik nr 1 - metodyka inwentaryzacji leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych
Załącznik nr 2 - metodyka inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych
Załącznik nr 3 - metodyka inwentaryzacji gatunków roślin Natura 2000 w Lasach Państwowych
Fotoprzewodnik - siedliska leśne
Fotoprzewodnik - siedliska nieleśne