Ochrona muraw kserotermicznych nad Dolną Wartą i Notecią

There is no translation available.

There is no translation available.

 Ochrona muraw kserotermicznych nad Dolną Wartą i Notecią

Kierownik projektu: dr Andrzej Jermaczek

Data rozpoczęcia: 15.05.2003

Lokalizacja projektu: województwo lubuskie i wielkopolskie, krawędzie doliny Warty i Noteci

murawy1

Krótka prezentacja projektu:
Celem ochrony muraw nad dolną Wartą i Notecią było powstrzymanie degradacji ich najcenniejszych fragmentów poprzez objęcie ich formalną i czynną ochroną. Przeprowadzono rozpoznanie przyrodnicze muraw, wykonano charakterystykę ich szaty roślinnej, ocenę stanu ich zachowania i stopnia degradacji. Przeprowadzono szczegółową inwentaryzację przyrodniczą strefy krawędziowej doliny Warty i Noteci, od Kostrzyna nad Odrą aż po Piłę. Przeprowadzono analizę ponad 50 obiektów, w ok. 30 stwierdzono płaty dobrze zachowanych muraw kserotermicznych.

murawy2

Dla najcenniejszych obiektów wykonano i ustawiono w terenie 20 tablic informacyjno-edukacyjnych. W dwóch obiektach, na łącznym obszarze 1,5 ha, wykonano zabiegi eliminacji lub ograniczenia roślinności inwazyjnej. Dla jednego obiektu - kompleksu muraw w Gorzowie - wykonano dokumentację projektową rezerwatu przyrody. Przy współpracy Urzędu Miejskiego w Gorzowie opracowano dokumentacje projektowe konieczne do objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych dwóch innych obiektów na terenie Miasta Gorzowa, a także wydano ulotkę na temat muraw w Gorzowie i ich ochrony.

Dla czterech obiektów na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec i Ośno Lubuskie formalną ochronę roślinności kserotermicznej wprowadzono poprzez uwzględnienie odpowiednich zapisów ochronnych w planach urządzania lasu.
W ramach realizacji projektu szczegółowo rozpoznano walory turystyczne krawędzi dolin Odry, Warty i Noteci oraz możliwości wykorzystania dla celów łagodnej turystyki wybranych obiektów murawowych. Wydano w trzech językach przewodnik turystyczny po murawach nad Odrą, Wartą i Notecią.
Największą trudność sprawiło wprowadzenie wypasu owiec na wybranych obiektach. Nieodpłatne przekazanie stadek owiec proponowano ósmiu rolnikom, w efekcie, mimo początkowego zainteresowania, podpisano dwie umowy, w tym jedną na najcenniejszym kompleksie muraw w Gorzowie. 

 

Finansowanie: Program Małych Dotacji GEF/UNDP, środki własne Klubu Przyrodników, środki Urzędu Miejskiego w Gorzowie oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydawnictwo: „Murawy kserotermiczne nad Odrą, Wartą i Notecią” – przewodnik (do kupienia w Sklepie KP)

Zapraszamy również na nasze strony internetowe poświęcone murawom: Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka oraz Ogólnopolska baza muraw kserotermicznych 

Subcategories