Informacje

There is no translation available.

W dniu 6 marca 2022 r., w wieku 69 lat, zmarł Włodzimierz Rudawski– doskonały przyrodnik, leśnik, jeden z członków założycieli Klubu Przyrodników, nasz Kolega…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

16 lutego 2022 r. Forest Srewardship Council (FSC Intenational) zakomunikowało, że rozwiązuje Grupę Opracowującą Standard FSC dla Polski. 10-osobowa grupa, w skład której wchodzili 3…

Czytaj więcej...

There is no translation available.

25 stycznia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej listy zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. O projekcie tych…

Czytaj więcej...