There is no translation available.

Komisja Europejska opublikowała wyniki europejskego badania opinii publicznej na temat różnorodności biologicznej i ochrony przyrody.

ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_379_sum_en.pdf

Według badania:

44% obywateli UE wie, co to jest "różnorodność biologiczna". 30% słyszało o tym, ale nie wie co to, a 26% w ogóle o tym nie słyszało.

Za główną przyczynę problemu obywatele UE uznają zanieczyszczenia i katastrofy przemysłowe (w duże znaczneie tych czynników wierzy 95% respondentów). Tylko ok. połowy respondentów uważa, że duże znaczenie ma zajmowanie "naturalnej przestrzeni".

Zdecydowana większość (80-90%) uważa, ze problem utraty różnorodności biologicznej (i poszczegolne jego aspekty) "jest poważny".

11% wie, co to jest Natura 2000. 73% nigdy o Naturze 2000 nie słyszało.

90% deklaruje, że ochrona przyrody "jest ważna".

48% uważa, że rozwój gospodarczy niszczący obszary chronione, takie jak obszary Natura 2000, powinien być zakazany. Dalsze 41% dopuszcza wyjątki dla przedsięwzięć wynikających z poważnego interesu publicznego pod warunkiem skompensowania strat przyrodniczych. 9% uważa, że rozwój gospodarczy powinien mieć priorytet nad przyrodą.

97% podpisuje się pod tezą, że przyroda powinna być chroniona bo jest to naszym "moralnym obowiązkiem". Ok. 85% uważa, że powinniśmy chronić przyrodę ponieważ przeklada się to także na pomyślność ekonomiczną.

65% chce powiększenia sieci obszarów chronionych w Europie.

54-60% akceptuje wydawnaie pieniędzy na wspieranie proprzyrodniczych sposbów prowadzneia rolnictwa, rybactwa i rybołówstwa.

15% deklaruje zaangażowanie w ochronę przyrody, np. członkostwo w przyrodniczym NGO, wolontarystyczny udział w przedsięwzięciach ochrony przyrody itp. 98% deklaruje, że nie śmieci w lesie i nie płoszy zwierząt, a 78% dekalruje się jako "ekokonsumenci".

W porównaniu z wynikami z 2007 i 2010 r., wszystkie wskaźniki zmieniają się w kierunku "proprzyrodniczym".

Sondaż przeprowadzono w czerwcu 2013 r., na reprezentatywnej próbie 26 tys. obywateli UE (w tym 1000 w Polsce) z liczącej 412 mln osób populacji > 15 lat.