There is no translation available.

Na stronie:

www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

opublikowano do konsultacji społecznych kolejny projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uwagi można wnosić do 10 lutego. Projekt nadal zakłada, że wsparcie rolnośrodowiskowe dla gospodarstwa będzie ograniczone do 20 ha (degresywność), ochrona siedlisk ptaków nie będzie wspierana poza OSO Natura 2000.

Na tej samej stronie znajduje się również zestawienie 918 uwag z poprzednich konsultacji (jesienią 2013 r.) wraz ze sposobem ich rozpatrzenia.