There is no translation available.

28 stycznia rząd podjął decycję akceptującą zgłoszenie do Komisji Europejskiej nowych siedliskowych obszarów Natura 2000:

- Krośnieńska Dolina Odry (woj. lubuskie),

- Murawy na Poligonie Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie),

- Wydmy Kotliny Toruńskiej (woj. kujawsko-pomorskie),

a także powiększenie obszarów:

- Enklawy Puszczy Sandomierskiej (woj. podkarpackie - o wrzosowiska poligonu Nowa Dęba)

- Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (woj. pomorskie i zachodniopomorskie - o pas wydm nadmorskich)

Te obszary miały być zgłoszone do sieci już w 2009 r., ale sprzeciw wyraziło wówczas Ministerstwo Obrony Narodowej, ze względu na znajdujące się w nich obiekty i poligony wojskowe. Ponieważ zgodnie z wynikami Seminarium Biogeograficznego te obszary są niezbędne dla reprezentatywnego ujęcia w sieci gatunków i siedlisk przyrodniczych z zał. I/II dyrektywy, Komisja Europejska prowadziła w tej sprawie dzialania w kierunku pozwania Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewyznaczenie tych obszarów do sieci Natura 2000.

Szacuje się, że do skompletowania sieci obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce potrzeba jeszcze od kilku do kilkudziesięciu obszarów i powiększeń.