There is no translation available.

Wprowadzenie, od 21 stycznia b.r., nowej wersji kryteriów ceryfikacji lasów FSC wywołuje już pierwsze skutki w postaci pogorszenia ochrony przyrody polskich lasów. RDLP w Szczecinie, która po wielu latach opóźnień, wyznaczała właśnie sieć tzw. "powierzchni reprezentatywnych" w poszczególnych nadleśnictwach (powierzchni wyłączonych z pozyskania drewna ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, stanowiących reprezentatywne przykłady ekosystemów nadleśnictwa) i właśnie poddawała ją konsultacjom społecznym, natychmiast skorzystała z wprowadzonych zmian, wycofując konsultowaną propozycję i zastępując ją inną, znacznie zredukowaną co do powierzchni. Zmiana odbyła się w trakcie trwającego okresu konsultacji, przedłużono wprawdzie ich termin, ale w niektórych nadleśnictwach nie zamieszczono w ogóle żadnej informaji, że zmienił się konsultowany dokument...

Dotychczas wymogiem FSC było wyznaczenie i pozostawienie bez działań gospodarczych 5% powierzchni lasu. Nowo wprowadzone wymogi likwidują wymóg procentowy, choć deklarowano, że zmiana ta ma być ulepszeniem a nie liberalizacją elementu ochrony; w zamian jest teraz obowiązek wyznaczenia 10% jako "powierzhcni chronionych", ale Zarzad FSC Polska uwaza, że mogą tu być zaliczone np. wszystkie lasy ochronne.