There is no translation available.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej od 4 do 25 kwietnia prowadzi konsultacje społeczne tzw. Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły wraz z "Prognozami ich oddziaływania na środowisko". Opracowane przez firmę Mott Mac Donald plany są de facto listami inwestycji, jakie chcieliby na rzekach zrealizować hydrotechnicy, ze wstępną oceną ich zgodności z wymogami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej lub z uzasadnieniem, dlaczego należałoby zastosować wyjątek od tych wymogów.

Szczegóły na stronie:
www.masterplany.kzgw.gov.pl/pl
a same rojekty dokumentów - w zakładce Dokumenty do pobrania na tej stronie.