There is no translation available.

Pod adresem:
legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/218436
w portalu Rządowego Procesu Legislacji umieszczony został ministerialny projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Projekt zawiera liczne zmiany mające na celu usprawnienie funkcjonowania parków narodowych (w naszej wstępnej ocenie: dobre, choć nie zawsze wystarczające), liczne zmiany dotyczące wdrażania konwencji CITES (dot. obrotu zagrożonymi gatunkami), ale i założenia kontrowersyjne, jak zamiar zmniejszenia o połowę liczby członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz zagadkowy zamiar "ograniczenia zakazów dotyczących ochrony gatunkowej do wymogów Unii Europejskiej".

Uwagi i wnioski można przesyłać do Ministerstwa Środowiska (Magdalena Grabowska) do 12 czerwca.