There is no translation available.

GDOS konsultuje zmiany granic kilkudziesięciu obszarów Natura 2000. W większości są to drobne korekty formalne, albo drobne zmiany zaproponowane przy okazji PZO. Dla kilku obszarów (np.. Wielki Lęg Obrzański, Piekielna Dolina k. Polanicy) zmiany mają jednak charakter radykalnego zmniejszenia powierzchni obszaru.

Materiały umieszczono na:
natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/aktualnie-procedowane-zmiany-granic-obszarow-natura-2000
Zmiany (na tle obencych granic oraz ortofotomapy lub mapy) można obejrzeć w geoserwisie GDOŚ.