There is no translation available.

Ministestwo Środowiska konsultuje projekty nowych rozporządzeń o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Projekty znajdują się na:
www.mos.gov.pl/kategoria/2227_projekty_rozporzadzen/

Listy gatunków chronionych są istotnie zmienione, zarówno w stousnku do obecnych, jak i w stousnku do wcześniejszych wersji projektów. Zaznacza się tendencja do rezygnacji z ochrony wielu gatunków.

Ministerstwo oczekuje na uwagi do projektów do 27 czerwca.