There is no translation available.

Po konsultacjach społecznych i licznych negatywnych opiniach minister środowiska wstrzymał do 2015 r. prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, która miala polegać na przywróceniu polowań na łosie (obecnie objęte całorocznym okresem ochronnym). Ministerstwo Środowiska zapowiada ponowną weryfikację stanu liczbowego łosi i powrót do sprawy w 2015 r.

Stanowiska w sprawie:

Koalicja "Niech Żyją":
issuu.com/niech.zyja/docs/los_ms_stanowisko_koalicji_nz

PTOP "Salamnadra":
salamandra.org.pl/attachments/831_Losie-opinia-Salamandry.pdf

Klub Przyrodników:
www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/inne/2014-06-07_KP%20stanowisko%20ws%20losi.pdf