There is no translation available.

W latach 2012-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zrealizował przedsięwzięcie "Ochrona i odtwarzanie naturalnego charakteru rzek i dolin rzecznych na przykładzie rzeki Stobrawy".

W jego ramach opracowano "Strategię odtwarzania naturalnego charakteru rzeki - osiągnięcia dobrego stanu wód rzeki Stobrawy do roku 2015" oraz bazującą na niej książkę, której autorami byli: Andrzej Jermaczek, Joanna Przybylska i Paweł Pawlaczyk. Strategia i książka wskazuje na potrzeby istotnych zmian w obecnych metodach utrzymywania rzeki oraz realizacji ochrony przeciwpowodziowej (realizowanych przez Województwo Opolskie, które wykonuje prawa właścicielskie do Stobrawy), które powinny być korzystne zarówno dla żyjących nad Stobrawa ludzi, jak i dla przyrody.

Strategia i książka zostały obecnie udostępnione w formacie pdf na opolskiej stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która sfinansowała ich opracowanie:
opolskie.ksow.pl/news/entry/6277-publikacje-z-zakresu-ochrony-srodowiska.html