There is no translation available.

Ustanowione w styczniu przez Ministra Środowiska zadania ochronne dla dwóch parków narodowych przynoszą powiększenie stref ochrony ścisłej:
- w Drawieńskim Parku Narodowym z 569 ha do 1392 ha,
- w Bieszczadzkim Parku Narodowym z 18554 ha do 20336 ha.
Odpowiednie zarządzenia opublikowano w:
dziennikurzedowy.mos.gov.pl/dzienniki-2015/styczen-marzec

Strefy ochrony ścisłej w polskich parkach narodowych zamują obecnie 70789 ha, czyli 22,5% ich powierzchni, co stanowi 0,22% powierzchni Polski. Uwzględniając także rezerwaty poddane ochronie ścisłej, areał tej formy ochrony nie przekracza w Polsce 0,25% powierzchni kraju.