There is no translation available.

W ramach trwających konsultacji społecznych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach (aPGW), konsultowane są także listy ponad 600 inwestycji, których realizacja rzekomo wynika z „nadrzędnego interesu społecznego” i zdaniem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powinna otrzymać priorytet nad osiągnięciem dobrego stanu wód. Na listach są rozmaite pomysły, w większości źle uzasadnione. Wiele jest np. planów regulacji małych cieków, uzasadnianych „obniżeniem plonów w gospodarce rolnej w wyniku nadmiernego uwodnienia użytków rolnych”, mimo że pokazywane szacunki kosztów regulacji odpowiadają 100-200 letniej wysokości szacowanych strat w plonach. Wiele jest też nadużyć polegającym na wskazywaniu konieczności rzekomej ochrony powodziowej miejscowości i obiektów leżących z daleka albo znacznie powyżej przewidywanych do regulacji cieków.

Naszą szczególną uwagę wzbudziło jednak proponowane uzasadnienie – także umieszczonego na liście - przekopu Mierzei Wiślanej. To mające kosztować niemal 1 mld zł przedsięwzięcie jest forsowane mimo zidentyfikowanego znacząco negatywnego oddziaływania na Zalew Wiślany. Na liście w aPGW akcentowany zwykle, jako uzasadnienie przekopu, rozwój Elbląga jako niezależnego od Rosji portu morskiego znalazł się dopiero na drugim miejscu, a podstawowym uzasadnieniem przekopania Mierzei ma być „wzrost bezpieczeństwa narodowego poprzez stworzenie alternatywnych dróg ewakuacji z wykorzystaniem dróg transportu wodnego w tym transportu morskiego”.

Jesteśmy bardzo ciekawi szczegółów tych, niezbędnych dla bezpieczeństwa narodowego, planów ewakuacji morzem, do których miałby być niezbędny przekop Mierzei.

Przypominamy: konsultacje projektów aPGW dla wszystkich dorzeczy trwają jeszcze tydzień (deadline 22.06.2015 r. !) , a materiały znajdują się na:

www.apgw.kzgw.gov.pl