There is no translation available.

Jak doniosła "Nowa Trybuna Opolska" rozstrzygnięty został konkurs dotyczący ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektów wyniosła 27,9 mln złotych, z czego dofinansowanie to 22,1 mln złotych. Na liście beneficjentów znaleźli się między innymi: Wojewódzki Urząd Pracy, który złożył projekt zatytułowany "Inwentaryzacja przyrodnicza kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" - wartość dofinansowania 4.341 tys., Filharmonia Opolska - "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim" - 3.482 tys., Miasto Opole - "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu" - 4.241 tys. zł, Województwo Opolskie - "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" - 3.343 tys. Więcej na: www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/art/6242302,22-miliony-zlotych-na-11-projektow-marszalek-podzielil-pieniadze,id,t.html