There is no translation available.

A jednak jeszcze jeden polski projekt dostanie dofinansowanie z LIFE. W poprzedniej wiadomości naszej uwadze umknął projekt adaptacji do zmian klimatycznych (LIFE-CLIMA), którego beneficjentem jest miasto Radom, a partnerami – Enviro Sp. Z o.o., Uniwersytet Łódzki i wodociągi radomskie. Projekt zostanie dofinansowany kwotą prawie 3 mln euro. Wg opublikowanego streszczenia, projekt przewiduje m.in. ograniczanie spływu z utwardzonych powierzchni w mieście, odtwarzanie siedlisk w miejskich ciekach wodnych i mikrosiedlisk w mieście, poprawę sprawności osadników sedymentacyjnych, zwiększenie o 10% zdolności retencyjnej zalewu Borki, stworzenie „wielofunkcyjnego terenu retencyjnego” przy Potoku Północnym, renaturyzację ok. 50-metrowego odcinka Mlecznej.

Streszczenie projektu na:

ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5356