There is no translation available.

Podczas XXXIV Zjazdu Klubu Przyrodników, w dniu 27 lutego 2016, w Owczarach, Prezes Klubu Robert Stańko wręczył tradycyjnie nadawane od roku 2006, wyróżnienie - Orle Pióro. Tegorocznym laureatem, czternastym w historii wyróżnienia, jest Pan Piotr Topiński, dziennikarz i działacz społeczny, autor krótkich filmów edukacyjnych o tematyce okołoprzyrodniczej, zamieszczanych w internecie. Nagrodę nadano za pomysł i konsekwentną realizację cyklu filmów edukacyjnych "Woda w górach". Najbardziej charakterystyczny z nich - "Powódź w Kętach", można obejrzeć pod adresem: www.youtube.com/watch?v=I6L5bDmjwzo

Orle Pióra to nagroda honorowa, przyznawana od roku 2006 przez Zarząd Klubu Przyrodników i wręczana podczas Walnych Zgromadzeń Członków Klubu. Nadawana jest za zasługi dla ochrony przyrody, jej poznawania i upowszechniania wiedzy przyrodniczej - wykraczające poza ramy obowiązków służbowych zaangażowanie, wyjątkową konsekwencję w działaniach, pracowitość, odwagę i dociekliwość, udowadnianie tezy, że z każdej perspektywy, na każdym stanowisku, da się działać profesjonalnie i skutecznie. Orle Pióra nadajemy zarówno za całokształt działalności jak i za konkretne, jednorazowe sukcesy wykraczające poza ramy codziennej praktyki.

Dotychczasowi laureaci

2006

Anna Liro – za budowanie i wdrażanie wizji programów rolnośrodowiskowych oraz za to, że system stworzony przez nią nadal funkcjonuje

Albert P. Grootjans – za długoletnie angażowanie się w badanie i ochronę przyrody w Polsce oraz wspieranie działań na rzecz ochrony mokradeł bazujący na wiedzy z zakresu hydroekologii

Maciej Trzeciak – za rekordową powierzchnię 1500 ha utworzonych w roku 2005 rezerwatów przyrody w woj. zachodniopomorskim

2007

Dorota Siemion - za znacznie wykraczające poza obowiązki służbowe zaangażowanie w czynną ochronę torfowisk bałtyckich na Pomorzu oraz tworzenie rezerwatów przyrody w województwie pomorskim

Przemysław Czajkowski - za wieloletnie zaangażowanie we wspieraniu projektów ochrony przyrody, edukacji przyrodniczej i rozwoju organizacji społecznych poprzez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska oraz nieustającą wiarę w potrzebę i skuteczność społecznych działań na rzecz ochrony przyrody i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Adam Wajrak - za godną naśladowania konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony Doliny Rospudy oraz kampanie medialne docierające z prezentacją problemu i angażujące do działania szerokie kręgi społeczeństwa

2008

Bożena Sikora - za udowodnienie tezy, że w parku krajobrazowym można skutecznie chronić przyrodę

Beata Sielewicz - za całokształt działalności, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w doprowadzaniu do dobrych rozwiązań na styku inwestycje - ochrona przyrody

Ludwik Tomiałojć - za długoletnią pracę i konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji

2009

Nadleśnictwa Płytnica i Jastrowie - za wieloletnie, konsekwentne, a co najważniejsze zakończone sukcesem, dążenie do kompleksowej ochrony prawnej, przyrody doliny Rurzycy

2010

Marek Cieślak - za udowodnienie tezy, że w parku krajobrazowym można skutecznie chronić przyrodę

Redakcja Dzikiego Życia - za całokształt działalności, szczególnie za odwagę i dociekliwość w opisywaniu problemów związanych z ochroną przyrody na łamach Waszego miesięcznika "Dzikie Życie"

2012

Grażyna Domian – za działania na rzecz ochrony Puszczy Bukowej